De vereniging

Historie

Vanaf haar oprichting in 1839 behield Koninklijke Harmonie Concordia het typische karakter, kenmerkend voor een dorpsharmonie.

In 1953 werd de aanzet gegeven tot verbreding van de vereniging door de oprichting van de drumband, de latere slagwerkgroep, en tot het streven naar een hoger muzikaal niveau.

Een voortdurende promotie werd in 1968 bekroond met toelating van het harmonieorkest tot de Vaandelafdeling van de KNFM, nu Eerste Divisie. De kroon op het werk kwam in 2005: Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 werd de eerste Nederlands Kampioen Harmonie in de Eerste Divisie. Het kwaliteitsstreven ging nooit ten koste van het sociale karakter van de vereniging: bijdragen aan sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten blijft een tot de kerntaken van de harmonie, ‘Van en voor de gemeenschap’.

Het bestuur

Het bestuur streeft een verantwoorde balans na tussen beleidsinhoudelijke en uitvoerende taken, waarbij op hoofdlijnen richting gegeven wordt aan muzikaliteit, imago, betrokkenheid, solidariteit en speel- en luisterplezier. Een gezond financieel beleid is voorwaarde voor een succesvolle realisatie.

Door de vele en diverse activiteiten heeft de vereniging er voor gekozen taken neer te leggen bij permanente en activiteit-gerelateerde commissies met daarin een vertegenwoordiging vanuit het bestuur.

Het bestuur van Koninklijke Harmonie Concordia bestaat uit:

 • Voorzitter: Kiki Nieuwkerk
 • Penningmeester: vacature
 • Secretaris: Trees van der Maas
 • Jan de Wijs
 • Alex Abrahams
 • Jozef van der Maas

NB: De bestuursleden opereren geheel op vrijwillige basis en ontvangen voor de uitvoering van hun bestuurstaken geen enkele vorm van beloning.

Toekomst van de vereniging

 • Activiteiten op de basisscholen
 • Blazersklas
 • Muziekles voor kinderen en jeugd
 • Muziekles voor volwassenen en herintreders
 • Leerling orkesten
 • Muziek Theater Orkest (MTO): vanaf het tweede leerjaar maken de kinderen de overstap naar dit orkest.
 • Projectorkest: na het behalen van het A-diploma mogen de leerlingen gaan meespelen in het project-orkest.
 • In alle orkesten spelen blazers, slagwerkers, strijkers, pianisten, gitaristen en keyboardspelers samen als in een symfonieorkest. Overigens zijn leerlingorkesten toegankelijk voor jeugdige muzikanten en volwassen muzikanten.

Benieuwd geworden?

Wil je ons wat vragen of ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn om lid te worden?